สินค้าที่ซื้อแล้วสามารถเปลี่ยนหรือคืนได้หรือไม่

TopcharoenOnline สงวนสิทธิในการตรวจสอบสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทก่อนการอนุมัติการรับคืนทุกรายการ

โดยเราจะแลกเปลี่ยนสินค้าหรือออกเครดิตหรือคืนเป็นเงินสดเฉพาะเมื่อขั้นตอนการตรวจสอบการรับคืนได้ผ่านการอนุมัติตามเงื่อนไขของบริษัทโดยสมบูรณ์

โดยใช้เวลาสูงสุด 30 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับสินค้าส่งคืนถึงบริษัทในสภาพที่ตรงกับเงื่อนไขการรับคืน รวมถึงมีหลักฐานการซื้อที่ถูกต้องจากทางบริษัท

และจะต้องใช้ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับประกอบการพิจารณาอนุมัติการรับคืนสินค้าทุกครั้ง โดยสินค้าคืนต้องเป็นสินค้าที่ทำการซื้อจาก https://www.topcharoenonline.com เท่านั้น

ผู้ซื้อสามารถติดต่อขอคืนสินค้าได้ที่ call center เบอร์โทร 02-102-1942 หรือ support@topcharoenonline.com

ตามเงื่อนไขการแจ้งขอคืนสินค้าภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่สินค้าจัดส่งถึงที่อยู่ลูกค้า

ค่าจัดส่งสินค้าคืนกลับมายังบริษัทเพื่อการพิจารณาตรวจสอบก่อนการอนุมัติการคืนสินค้า

TopcharoenOnline จะทำการคืนให้กับท่านตามขั้นตอนต่อไป